Pastikan maklumat alamat email dimasukkan dengan betul.